Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pastoralstrategi

Pastoralstrategi är att vara lyhörd för det som händer i kyrka och samhälle, att samspela med olika aktörer och hitta strategier för att vara kyrka här och nu.

Församlingar och stift möts i arbetet med visitationer och församlingsinstruktioner vilka ligger till grund för det pastoralstrategiska arbetet. Genom samspel med församlingar och pastorat ska stiftsorganisationen bidra till utveckling av det pastoralstrategiska arbetet. Arbetet bedrivs inom åtta delprocesser.

Diakonalt utvecklingsarbete vars aktiviteter syftar till att i samspel med församlingar, öka kompetens och förståelse av diakoni och diakonalt arbete. Att i lyhördhet för församlingarnas kontextuella behov främja arbetet med diakonala frågor. Utifrån stiftets värdegrund arbeta fram långsiktiga strategier för stiftets främjandeinsatser.

Dop, konfirmation vars aktiviteter syftar till att stödja församlingarna att arbeta strategiskt och att ta fram strategiska planer för dopinbjudan, dopuppföljning och konfirmandundervisning.

Församlingens arbete på andra språk vars aktiviteter syftar till Sverigefinskt och Dövkyrkans arbete synliggörs och utvecklas i stiftets församlingar.

Församlingsinstruktion vars aktiviteter syftar till att utbilda processledare, ge stöd till att skriva fram en församlingsinstruktion och erbjuda församlingarna att genom ett processinriktat arbetssätt tillsammans med andra församlingar definiera, tolka och formulera församlingens grundläggande uppgift.

Internationellt arbete vars aktiviteter syftar till, att med utgångspunkt i de riktlinjer som är fastställda i instruktionen för internationella kommittén, stödja det internationella arbetet i stiftet, stärka stifts- och vänförsamlingsrelationer genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, främja församlingarnas internationella utvecklingsarbete och det nationella insamlingsarbetet.

Nätverksdialog Kyrka-Samhälle vars aktiviteter syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling inom respektive område som i denna huvudprocess berör kyrka-samhällsfrågor.

Läger Stiftsgården Undersvik vars aktiviteter ska verka för ökad mångfald och genom samverkan stödja församlingarnas arbete och stärka ideella insatser vid stiftsgården i Undersvik.