Foto: Mats Lagergren

Visitation på historisk mark

Nyhet Publicerad

Visitationen avslutades i Vendels kyrka, en bärare av svenska historia. Den skedde dock i nutid i en församling som ständigt strävar efter förnyelse och att hitta mötesplatser för människor i nutidens Vendels-Tegelsmora församling.

Visitationstal Vendel-Tegelsmora församling 2022-05-08

Visitationstal av domprost Annica Anderbrant.