Meny

Vila vid årorna – andlig teologi för diakoner, präster och biskopar

24-25 november inbjuder stiftsgården i Undersvik till fördjupningsdygn utifrån Ruth Burrows författarskap.

Bild: Stiftsgården Undersvik

Hur odlar vi den andliga längtan som alla människor bär på? Hur kan vi utveckla en undervisande och lärande miljö som drar in oss människor i Jesu närhet på ett sätt som berör både hjärnan och hjärtat? Vad innebär det att växa i tro och hur hänger psykisk hälsa/ohälsa ihop med våra möjligheter till andliga utveckling?

Det är några av de frågor som aktualiseras i Ruth Burrows författarskap och under fördjupningsdygnet på stiftsgården i Undersvik.

Anmälan är nu öppen för dig som är intresserad av att delta.