Meny

Uppsala stift säljer stiftsgården Breidagård

Stiftsfullmäktige som sammanträdde i Undersvik har beslutat att sälja stiftsgården Breidagård.

Stiftsfullmäktige som sammanträdde i Undersvik har beslutat att sälja stiftsgården Breidagård. Bild: Jerry Olsson

- Diskussionerna i stiftsfullmäktige visade att det var ett väldigt svårt beslut, säger biskop Ragnar Persenius.

- Breidagård har betytt mycket för många under många år och jag vill uttrycka min tacksamhet till alla som under åren har engagerat sig för Breidagård.

- Jag är glad över den breda uppslutning som finns bakom att fortsätta arbetet med andlig fördjupning i retreater, andrum och i många andra former. Här ska vi finna nya former och platser, till exempel stiftsgården i Undersvik och i Sigtuna. Det sker redan nu mycket i församlingarna och det ska kompletteras med gemensamma möten, fortsätter biskop Ragnar Persenius.

Bakgrunden till beslutet är ett tidigare uppdrag från stiftsfullmäktige att få en budget i balans år 2021.

- För att åstadkomma detta krävs prioriteringar och en av åtgärderna är att sälja stiftsgården Breidagård. säger stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Ett nytt inomkyrkligt utjämningssystem som ger mindre pengar till stiftet tillsammans med nya uppdrag från kyrkomötet skapar nya förutsättningar.

- I motsvarande grad gynnar utjämningssystemet församlingarna som ges mer resurser för att utföra kyrkans grundläggande uppgift som brukar sammanfattas med orden gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, säger Solveig Ininbergs.

 

Kommentera: