Meny

Tro, kulturarv och lokal utveckling

Fotografier från Hamra. Ny utställning i Uppsala domkyrka 25 oktober - 24 november 2019.

Bild: Peter Hoelstad/Hälsinglands museum

Hamra är ett samhälle i Ljusdals kommun men i gränstrakterna mellan Hälsingland och Dalarna. Tillhör Orsa urgamla finnmarker och med väldiga skogsarealer. Samhället fick egen kyrka 1872 i en expansiv tid när byn hade 428 invånare och skogsindustrin växte fram med oanad styrka.

Det var ett livaktigt samhälle med skola, butik och föreningsliv.
Skogsindustrin förändrade Sverige och förändrade Hamra, kyrktornet utnyttjades också som brandtorn för att vaka över skogsbränder i de värdefulla markerna.

Men när skogsbruket rationaliserades på 1960-talet försvann arbetstillfällena i rask takt och bygden började avfolkas. Idag lever Hamra vidare med en befolkning på drygt sjuttio personer. Det lokala näringslivet handlar fortfarande om skogen, men på ett nytt sätt;
natur- och jaktupplevelser i storskogen med skoterleder, hundspann och björnjakt.

Kyrkan står fortfarande mitt i byn och är nu Hamras enda offentliga lokal, sällan använd och tidvis kallställd. Den tillhör Ljusnans pastorat i Uppsala stifts gränsland.

Där finns sju kyrkor, tre av dem brukas sällan.

I utställningens bilder av Peter Hoelstad lyfter vi frågan om kyrka och lokalsamhälle kan hitta nya sätt att samsas i det religiösa rummet? Kan våra kyrkors kulturarv också bidra till besöksnäringen? Hur kan kyrkan bidra till lokalsamhällets överlevnad? I trakterna av Hamra finns också Hamra nationalpark och världsarvet Fågelsjö gammelgård.

Utställningen öppnar den 25 oktober och pågår till den 24 november 2019. 

• Den 2/11 stänger utställningen kl 14.00
• Den 31/10 är utställningen tillfälligt stängd mellan 17-18

Vid dessa två tillfällen används koret till annat i samband med konserter.