Meny

Slutligt resultat vid nomineringsval

Här redovisas alla namn som fått röster i nomineringsvalet i Gävle den 13 september.

Vid nomineringsvalet röstade 469 personer av de totalt 700 röstberättigade. De nominerade som fått 5 % eller mer av rösterna och gått vidare i biskopsvalet är:

Karin Johannesson, 132 röster, 28,1 procent 
Karin Sarja, 116 röster, 24,7 procent
Carin Åblad Lundström, 50 röster, 10,7 procent
Sven Hillert, 50 röster, 10,7 procent
Lars Åstrand, 41 röster, 8,7 procent

Övriga nominerade med mindre än 5% av rösterna:

Leif Nordenstorm, 16 röster, 3,4 procent
Larry Wickman, 14 röster, 3 procent
Matts Sandström, 13 röster, 2,8 procent
Jonas Lindberg, 10 röster, 2,1 procent
Peter Lööv Roos, 10 röster, 2,1 procent 
Jonas Eek, 9 röster, 1,9 procent
Kristin Windolf Granberg, 4 röster, 0,8 procent
Mats Sandström, 3 röster, 0,6 procent

Ogiltiga röster, 1 röst, 0,2 procent

Den 21 september överlämnas valresultatet till ansvarsnämnden för biskopar för prövning av behörighet. Preliminärt går de kandidater som fått 5 % eller mer av rösterna vidare i biskopsvalet.

Läs mer om resultatet i pressrummet.

Läs mer om biskopsvalet i Uppsala stift.

Kommentera: