Skogsbränning i naturvårdande syfte

Nyhet Publicerad Ändrad

På ön Brusen i Hudiksvalls skärgård genomfördes sommaren 2016 en naturvårdsbränning på hela 62 ha av Svenska kyrkans mark i skogsstyrelsens regi.

Redan sommaren 2014 gjordes en avverkning anpassad för naturvårdsbränning på en stor del av ön då det togs ut över 4000 kubikmeter virke. Bränningen var sedan planerad till 2015 men då det inte var torrt nog fick den skjutas upp till 2016.

Bränning är en mycket viktigt naturvårdsåtgärd i svenska barrskogar och nödvändig för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Det finns idag många hotade arter som är helt beroende av brand och bränd skog för sin fortsatta överlevnad.

Foto: Veronica Jagbrant

Skogsbranden är en storskalig ”störning” som gynnar många djur, svampar och växter. Strukturen i skogen förändras och skogen blir mer öppen, ljus och varm. Skogsbrand skapar mycket döda träd, vilket det i dagens skogar råder stor brist på. Cirka 1000 arter i Sverige riskerar att försvinna på grund av att det
finns alldeles för lite liggande och stående döda träd. Cirka 100 arter av insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad.

Genom föreningen Svenska kyrkans skogscertifiering är stiftets skogsbruk certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council, licensnummer FSC-C014110) vilket bland annat innebär ett åtagande att tillse att fem procent av föryngringsarealen på torr och frisk mark ska brännas.   

Läs mer om naturvårdsbränning på Naturvårdsverkets webbplats

Läs mer om Stiftens skogar och Svenska kyrkans skogscertifiering