Meny

Leveransrotposter till försäljning

Nu finns fjorton leveransrotposter till försäljning i Hälsingland, Gästrikland och Uppland.

Bild: Jim Elfström

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift har följande leveransrotposter till försäljning:

Hälsingland
Kumtjärnsbäcken 104236 ca 3 400 m3fub
Finneby 104248 ca 2 000 m3fub
Bäckeslåttstjärnen, Finneby 104249 ca 900 m3fub

Gästrikland och södra Hälsingland
Mackmyra 104081 ca 6 400 m3fub
Fagerudd 103720 ca 1 600 m3fub
Fagerudd 103721 ca 3 500 m3fub
Tönnebro 104224 ca 800 m3fub

Uppland
Heby 103995 ca 5 700 m3fub
Enåker 104160 ca 2 600 m3fub
Gräsbo 104253 ca 3 900 m3fub
Rörby 104110 ca 3 400 m3fub
Järlåsa 104076 ca 8 800 m3fub
Järlåsa 104089 ca 3 800 m3fub
Börjedal 104152 ca 1 400 m3fub

Sista anbudsdag för samtliga leveransrotposter är klockan 12.00 den 10 juni 2020.

Anbudsunderlag och mer information om leveransrotposterna finns på sidan Skog.

Kommentera: