Med Rötter & Fötter - en utbildning för att motverka rasism

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans med Stiftelsen Expo och Sensus studieförbund har Svenska kyrkan Uppsala stift tagit fram ett utbildningskoncept som tar upp rasismens rötter, rasideologiska gruppers utbredning, och dess retorik.

Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon

Syftet med utbildningen är att förstärka grundhållningen om allas lika värde i ord och handling.

- I tider av främlingsrädsla, misstänksamhet och hat är det lätt att tro att man står ensam, säger Lena Elgueta Blom som är projektledare för utbildningsprojektet Med Rötter & Fötter: - Så är det inte, det är många som arbetar för tolerans och medmänsklighet.

Svenska kyrkan bedriver sedan tidigare verksamhet med att ta emot och arbeta tillsammans med nyanlända.

- Svenska kyrkan vill stärka församlingarna i deras viktiga uppgift att ta gestalta tro i handling, fortsätter Lena Elgueta Blom.
- I det ligger att värna människovärdets centrala plats och att, när så krävs, ta ställning i komplexa etiska frågor. Det är ju kyrkans uppgift i varje tid.

Ett verktyg för det arbetet erbjuds genom utbildningen ”Med Rötter och Fötter”. Syftet är att stärka kompetensen hos dem som arbetar för att bidra till en högre grad av inkludering och en ömsesidig respekt.

Läs mer om utbildningen på Uppsala stifts intranät