Leveransrotposter i Gästrikland och Uppland till försäljning

Nu finns leveransrotposter till försäljning i Gästrikland och Uppland.

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift har följande leveransrotposter till försäljning:

Gästrikland
Barkhyttan 104380, ca 3 500 m3fub
Mackmyra 104440, ca 5 400 m3fub
Totalt ca 8 900 m3fub

Uppland
Tärnsjö 104373, ca 2 900 m3fub
Vattholma 104374, ca 5 100 m3fub
Björknäs 104438, ca 5 500 m3fub
Björknäs 104535, ca 1 400 m3fub
Björknäs 104532, ca 8 200 m3fub
Totalt ca 23 100 m3fub

Redovisade uppgifter om volym i m3fub och medelstam i ska uppfattas som en vägledning om storleken på posten.
Anbuden skall utformas som ett netto i kronor/m3fub. Nettot skall baseras på bruttovolym inkl. eventuella vrak och avdrag.

Posterna ska vara avverkade och virket inmätt senast 2021-12-31.
Skriftligt anbud lämnas till Prästlönetillgångarna i Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala senast den 21 april 2021 kl. 12.00.

Anbudsunderlag och mer information om rotposterna finns på sidan Skog.