Låt själen vila ut

Uppsala stifts biskop Karin Johannesson och kardinal Anders Arborelius bjuder tillsammans in till ekumeniska stilla dagar. Under fyra lördagar erbjuder vi ett gemensamt, digitalt, rum för stillhet och eftertanke. Vi vill ge dig andlig fördjupning i dessa tider av kris och oro. Vi vill hjälpa din själ att vila ut.

Med start den 30 maj är du välkommen på stilla dagar tillsammans med Uppsala stifts biskop Karin Johannesson och Katolska kyrkan i Sveriges kardinal Anders Arborelius. Temat för dagarna är Andlig boning åt Gud.

Varje lördag kl 8.00 får deltagarna tillgång till:

  • En betraktelse på video med biskop Karin Johannesson och Kardinal Anders Arborelius
  • Musik från Taize
  • Bibeltext
  • Bön
  • Övning/fråga för egen reflektion

Deltagandet i reträtten är kostnadsfritt, men den som vill får gärna ge ett bidrag till antingen Alsike kloster, som är protestantiskt, eller till karmelitnunnornas kloster i Glumslöv, som är katolskt. Båda klostren är i behov av renovering.

Läs mer och registrera dig på andligboning.se