Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmandlägren på stiftsgården i Undersvik fortsätter att utvecklas

Ända sedan 1940-talet har Stiftsgården i Undersvik erbjudit miljö för lägerverksamhet av olika slag. Många ungdomar har deltagit i konfirmandläger och ledarutbildningar.

Uppsala stift har under en lång följd av år arrangerat konfirmandläger i egen regi och under den tiden också utvecklat kompetens, pedagogiska metoder och material.

Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har beslutat att inför 2019 avveckla stiftets eget läger för att istället utveckla konfirmandlägerverksamheten i samverkan mellan intresserade församlingar där stiftsgårdens miljö, metoder och redskap kan komma fler till del. Ett intensivt arbete pågår för närvarande för att hitta goda former för att möjliggöra den förändringen men i skrivande stund finns inga definitiva besked.

Kontakta din hemförsamling om du vill få information om andra möjligheter till konfirmation.