Gud, idag är det teckenspråkets dag

Den 14 maj ber vi på teckenspråk tillsammans med biskop Karin, för att uppmärksamma att teckenspråket är ett officiellt språk i Sverige och att det varit det i 40 år.

Amen Foto: Uppsala stift/Sanna Moberg

 ”Gud, idag är det teckenspråkets dag. Tack för ett språk nära många människors hjärtan. Amen” 

Teckna gärna med i bönen om du vill!

Här hittar du information om en del av vad som händer i samband med dagen för att uppmärksamma teckenspråket som officiellt språk i Sverige:

Svenska kyrkan i Gävle bjuder in till flera aktiviteter under veckan, bland annat en tipspromenad med teckenspråkstema och så visas konstutställningen ”Teckenspråk är värdefullt”. Man anordnar även en insamling till Dövas Afrika Mission.
Läs mer om teckenspråkets dag på Svenska kyrkan i Gävles webb

Svenska kyrkan i Uppsala: I Tunabergskyrkan uppmärksammas teckenspråket hela veckan. Idag hålls en festdag för teckenspråket. Klä dej i något turkos som är teckenspråkets färg och fira. Det blir också en digital andakt.
Läs mer om teckenspråkets dag på Svenska kyrkan i Uppsalas webb

Läs mer om ”Teckenspråkigt arbete i Uppsala stift” på Uppsala stifts publika webb

 

Svenska kyrkans nationella webb finns information om Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete nationellt och filmer på teckenspråk. 

Du kan ta del av en tecknad välsignelse på Svenska kyrkans facebooksida

Svenska kyrkan erbjuder jourtelefon på teckenspråk (motsvarande jourhavande präst). Läs mer på svenskakyrkan.se/samtalsjour

Läs mer om teckenspråkigt arbete nationellt på Svenska kyrkans webb

I facebookgruppen ”Teckenspråk i Svenska kyrkan” hittar du filmer, andakter och mycket annat. Läs mer på facebook/svenskakyrkanteckensprak/

 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), bjuder tillsammans med fler organisationer för döva och teckenspråkiga in till ett digitalt evenemang för att uppmärksamma teckenspråkets dag. Läs mer om evenemanget på SDR:s facebooksida 

Vill du veta mer om teckenspråkets dag? UR och Lilla Aktuellt Teckenspråk har tagit fram en film om dagens och språkets historia. 
Se filmen på UR Teckenspråks facebooksida

Stockholms universitet (SU) har tagit fram ett teckenspråkslexikon med nästan 20 000 tecken, perfekt för dig som vill lära dig några nya ord
Läs mer om lexikonet på SU:s webb 
 

Kontaktperson

Sanna Moberg

Uppsala stift

HBTQ-frågor, Teckenspråkigt arbete, Minoritetsspråk, Funktionsvariationer