Beslut om grupp- och kandidatförteckning till kyrkovalet 2021

Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har fastställt grupp- och kandidatförteckning för valkretsar med förlängd anmälningstid till kyrkovalet 2021.

Beslutet fattades på delegation 2021-06-15 och gäller för Bergsjö församlings valkrets, Hofors församlings valkrets samt Tierps pastorats valkrets. 
   
Eventuella överklaganden ska ha inkommit till stiftsstyrelsen senast 15 juli 2021. Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet hittar du i delegationsbeslutet. 
 
Ladda ner delegationsbeslutet med beslut om grupp- och kandidatförteckning för valkretsar med förlängd anmälningstid (pdf) 
 
Den fastställda grupp- och kandidatförteckningen för valkretsar 
med förlängd anmälningstid till kyrkovalet 2021 finns i original att tillgå på Stiftets hus i Uppsala. Förteckningen går även att ladda ner här (pdf) 
 
Stiftsstyrelsen har sedan tidigare fastställt grupp och kandidatförteckningen för valkretsar med ordinarie handläggningstid. Överklagandetiden för det beslutet gick ut den 15 juni 2021.  
 
svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du se vilka som ställer upp i övriga valkretsar.