Foto: Magnus Aronson /Ikon

Coronasäkert kyrkoval till hösten

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år kan då välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Över 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer: kyrkofullmäktige (församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt). I årets val har cirka 5 miljoner medlemmar rösträtt.

Redan ett år före kyrkovalet, i september 2020, inledde Svenska kyrkans valkansli arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval, med anledning av coronapandemin.

Svenska kyrkan på nationell nivå berättar mer i ett pressmeddelande om hur de ska coronasäkra kyrkovalet 2021.