Meny

Biskop Karin visiterade Norra Hagunda

Temat för visitationsdagarna 29-30 januari samt 2 februari 2020 var”Varför ska jag plantera mitt äppelträd idag”.

På torsdagskvällen hölls Café Existens på Läby bygdegård där företrädare för skola och föreningsliv mötte biskop Karin. Kvällen inleddes med panelsamtal kring visitationens tema.

Intrycken från dagarna sammanfattades i söndagens högmässa då biskopen höll sitt visitationstal.

Biskop Karin besökte bland annat Widelake Motors i Järlåsa, Attendo Samsaskolan och barnkören Himlaväsen i Vänge. Hon mötte kyrkorådet och samtalade om församlingens styrkor och utmaningar, Svenska Kyrkans Unga och församlingsmedlemmar. Biskop Karin mötte församlingens medarbetare och pratade kring temat för visitationen ”Varför ska jag plantera mitt äppelträd idag?”

På bilderna syns bland annat: biskop Karin, ägaren till Widelake Motors Daniel Svensson, kyrkoherden i Norra Hagunda Jan Novosel, kyrkorådets ordförande Anders Edling, ledamot i kyrkorådet Margareta Lindberg samt kontraktsprost Fredrik Fagerberg.