Meny

13 vigs till tjänst i Uppsala stift

Söndagen den 9 juni är det präst- och diakonvigning i Uppsala domkyrka. Biskop Karin Johannesson viger då sex diakoner och sju präster till tjänst i Uppsala stift och dess församlingar.

Präst- och diakonvigning i Uppsala stift 2015 Bild: Uppsala stift

De sex som vigs till diakoner är:

 • Nathalie Edin,  Norra Hagunda församling
 • Annika Andersson, Dellenbygdens pastorat
 • Annika Oreskovic, Uppsala pastorat
 • Ann-Sofie Efraimsson, Uppsala pastorat
 • Jan Fellenius, Märsta pastorat
 • Susanna Lillsjö, Kungsängen-Västra Ryds församling

De sju som vigs till präster är:

 • Josefin Hedenström, Märsta pastorat
 • Pontus Adefjord, Roslagens norra pastorat
 • Karolina Adlarson, Vattholma pastorat
 • Ing-Marie Lundberg, Gävle pastorat
 • Stefan Neovius, Kungsängen-Västra Ryds församling
 • Tobias Johannesson, Roslagens östra pastorat
 • James Starr, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

Vi ställde tre frågor till präst- och diakonkandidaterna vad de känner inför vigningen på söndag och hur de ser på sina framtida yrkesliv.

Här kan du läsa några av svaren.