Nätverksnytt

Information går ut och här uppdateras kontinuerligt vad som händer i och kring nätverket. I Sverige och i Europa.

Nätverket representerar återkommande Svenska kyrkan vid den konferens som samlar församlingar och kyrkor verksamma i rurala områden; ”Churches in Rural Areas in Europé, A conference for experts on churchlife in different rural areas in Europé”.  

Kommande konferens äger rum i Breklum, 11-13 oktober 2023  under temat ” The countryside as a resource? Christian, philosophical and cultural perspectives”. 

Ladda ner programmet (pdf)

Vill du veta mer?
Hör av dig till någon i arbetsgruppen NIGA eller till samordnare.

Vid kommande konferens har nätverket ”Ett annat centrum” bjudits in till att presentera Svenska kyrkans aktuella erfarenheter.