Nätverksnytt

Information går ut och här uppdateras kontinuerligt vad som händer i och kring nätverket. I Sverige och i Europa.

Nätverket representerar återkommande Svenska kyrkan vid den konferens som samlar församlingar och kyrkor verksamma i rurala områden; ”Churches in Rural Areas in Europé, A conference for experts on churchlife in different rural areas in Europé”.  

Initiativet är taget av den evangelisk-lutherska kyrkan i Nordtyskland och den danska folkekirken. Här möts forskning och reflektion med fokus på kyrkan på landsbygden i Europa.

Hur kan vi som kyrkor skapa en positiv social förändring för landsbygden i ett gemensamt Europa? Vad är annorlunda att vara kyrka på mindre ort, småstad eller landsbygden? Hur hanterar kyrkrona alla dessa byggnader?

Utmaningar och frågeställningar ter sig lika över landsbygdens Europa, ur kyrkornas perspektiv. 

De första konferenserna ägde rum i 2019 i Breklum, Tyskland, 2021 i Lögumkloster, Danmark.

Vid kommande konferens inbjuds nätverket ”Ett annat centrum” till att presentera Svenska kyrkans aktuella erfarenheter.