Nätverksnytt

Information går ut och här uppdateras kontinuerligt vad som händer i och kring nätverket. I Sverige och i Europa. Nätverket nås via rubriken Kontakter.

Konferens för kyrkor på landsbygden i Europa pågår i Lögumkloster, Danmark  14-15 oktober.

Stärkande och inspirerande dagar om struktur, identitet och gränser med fokus på kyrkan på landsbygden i Europa.  Föredrag och delande med kyrkoarbetare från Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Olika förutsättningar men så relevanta samtal om kyrkans uppdrag!

NIGAs Christin Sundvisson, Brunflo, representerar nätverket. 
 

Konferens för kyrkor på landsbygden i Europa!

Nätverket Ett annat centrum har fått möjlighet att närvara från Svenska kyrkan på den första europeiska konferensen för landsbygdsfrågor. Initiativet är taget av den evangelisk-lutherska kyrkan i Nordtyskland och den danska Folkekirken.

Konferensen handlar om hur vi som kyrkor kan skapa en positiv social förändring för landsbygden i ett gemensamt Europa. Vad är annorlunda i att vara kyrka på landsbygden än i urban miljö? Hur hanterar kyrkorna alla dess byggnader? Hur kan kyrkorna och samhället omkring göra gemensam sak? Utmaningar och frågeställningar ter sig lika över landsbygdens Europa, ur kyrkornas perspektiv.

På konferensen deltar kyrkor från Nederländerna, Sverige, Norge, England och Finland, Danmark och Tyskland. Tre ur NIGA deltar, tillsammans med representant från Växjö stift som också är vänstift till Breklum.

Vi tar med oss frågeställningar som lyftes i januari på vår egen konferens Ett annat centrum, i Östersund. Och fyller på med exempel på vad som sker hos oss i Svenska kyrkan, med landsbygdens alla innovativa initiativ. Så hoppas vi på idéutbyte i retur - till Ett annat centrum!

”In rural areas”

I början av maj i år hade jag förmånen att representera vårt nätverk Ett annat centrum vid en internationell konferens i norra Tyskland tillsammans med Sara Hillert, samordnare för nätverket och Sara Persson, komminister i Lövånger. Konferensen handlade om kyrkornas utveckling på landsbygden. England, Danmark, Tyskland och Sverige var representerade. Det var mycket intressant och inspirerande att se hur olika en del av de anglikanska och protestantiska kyrkorna har försökt lösa ett gemensamt problem, nämligen ökad sekularisering, sviktande medlemsantal och tomma kyrkor på landsbygden. Grannlandet Danmark har exempelvis anlitat konsulter och arkitekter som ska förvandla oerhört vackra Medeltida kyrkor till konferensanläggningar, konserthallar eller att ge rum för teaterföreställningar i kombination med ett café och en bokhandel. Det finns även ett förslag att göra en simhall av en kyrka. Detta väckte dåliga minnen hos en deltagare från det forna Östtyskland, eftersom många kyrkor förvandlades till lagerbyggnader, häststall och lador under Sovjetregimen. Idag, efter att två – tre generationer har växt upp utan tillgång till kyrkan vet befolkningen inte längre vad man gör i, och med en nu nyrenoverad kyrka.

Vårt svenska inslag som handlade om integration på landsbygden möttes i början med oförståelse, senare dock med förundran och nyfikenhet. I Tyskland har exempelvis staten skött migration- och integrationsfrågor från första början och kyrkan har inte blivit tillfrågad som en möjlig resurs och kompetensbärare i dessa frågor. Likaså har det sett ut i Danmark. Ärkebiskop Antje Jackeléns uppmaning inom Svenska kyrkan att agera utifrån de tre avgörande berättelserna för världen och därmed också för kyrkans uppdrag framöver, kring klimat, migration och AI, väckte behovet att samtala vidare.

Jag är tacksam och glad över att ha fått följa med. Vi inom nätverket har fått nya perspektiv och frågor att arbeta med efter denna konferens, även om kostnaden var konstant huvudvärk och en liten frustration över att ord på engelska var ibland svåra att hitta i hjärndatorn!

Sylvia Wiksten, NIGA-representant, Diakon, Alfta Ovanåkers församling.