Foto: Madelen Zander /Ikon

Nätverk för kontaktperson IT i Uppsala stift

Telefoninätverket som startades under 2021 byter inriktning och omfattar hela IT området. Det nya namnet på nätverket blir då Nätverk för kontaktperson IT i Uppsala stift.

Målgrupp
Nätverk för kontaktperson IT och övriga som ansvarar för eller jobbar med IT inom Uppsala stift. 

Mål och syfte
Fokus kommer att ligga på flera olika områden och varierar utifrån vad som är aktuellt inom IT i Svenska Kyrkan. Syftet är att sprida kunskap och hjälpa varandra inom Uppsala stift gällande IT. Det är även ett forum för att samla in önskemål på förbättringar på våra olika IT-system och tjänster.

Innehåll
Exempel på områden Telia Touchpoint, Microsoft 365, Hållbar IT, Nya kyrknätet, administration, avtal, förslag på förbättringar och givetvis era egna frågor.

Skicka gärna in egna önskemål på saker som ni vill ha mer information om eller diskutera på mötet till Bo Lydén, kontaktuppgifter enligt nedan.​

Tid och plats
17 november kl 10-11

Kontakt
Bo Lydén, tfn 018-68 07 83, mejl bo.lyden@svenskakyrkan.se 

Anmälan via Utbildningsportalen