Om nätverket

Syfte, kontakt och medlemsskap.

Syfte

Nätverket bildas för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning, och för en teologi formulerad utifrån landsbygdens utveckling. Läs om bakgrunden här!

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till nätverkets arbetsgrupp och samordnare.

Medlemskap

Hur kan du bli medlem i nätverket "Ett annat centrum"?