Mötesplats KONFIRMAND

Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

Målgrupp: Anställda medarbetare i församlingarnas konfirmandarbetslag

Datum: 15 november 

Tid: 9.30-15.00

Plats: Gävle

Kostnad: 200 kr inklusive lunch

Medverkande: Astrid Ståhlberg, författare och kreativitetspedagog, och Anders Hedman, stiftsadjunkt. Tillsammans har de skrivit boken "Skapande bibelsamtal".

Skapande bibelsamtal vill fördjupa bibelns texter så att de blir meningsfulla i det egna livet. Deltagarna lyssnar till en bibeltext som bearbetas med bilder, skrivande och andra kreativa uttryckssätt. 

Dagen syftar både till egen fördjupning och att ge konkreta metoder som levandegör bibeltexter i konfirmandarbetet.

Program

9.30 Drop-in-fika

10.00 Skapande bibelsamtal

12.00 Lunch gemensamt

13.00 Skapande bibelsamtal, fortsättning

14.30 Avslutning och fika

15.00 Slut​

Max 20 deltagare

Sista anmälningsdag 7/11

Anmälan för dig som har svenskakyrkan.se-adress

Anmälan för dig som inte har svenskakyrkan.se-adress