Meny

Stiftets strategi för migration

 Människovärdet i centrum

Som kyrka sätter vi människovärdet i centrum, och när Svenska kyrkan tar ställning och står upp för dem som lever i utsatta livssituationer får det ofta också avtryck i samhället i övrigt. Tre viktiga begrepp utgör Uppsala stifts värdegrund, och i arbetet med migrations- och integrationsfrågor fördjupas dessa begrepp.

Samspel - Vi tror på det fruktbara samspelet mellan människor och förmågan att tillsammans hitta vägar som leder framåt.

Lyhördhet - Med stor lyhördhet vill vi förmedla strimmor av hopp i utsatta livssituationer, och möta människor där de befinner sig.

Framtidsansvar - I vårt framtidsansvar vill vi värna kärleken till vår nästa som gestaltar sig i omsorg och solidaritet.

Om människovärde

Biskop em Ragnar Persenius:

"Samhället består av människor och formas av oss gemensamt. Varje människa har en personlig berättelse om sitt sökande efter mening i livet och sitt hopp om en god framtid. Vi som ägnat oss åt förändrings- och utvecklingsarbete vet att det avgörande är att vandra från vision och grundvärderingar till konkreta handlingar. Det går inte att hålla isär etik och moraliskt handlande. Personligt och socialt hör samman, reflektion och handling går hand i hand."

Stiftsdiakon Lena Elgueta Blom:

Hallå där Lena Blom
Bild: Uppsala stift

"Svenska kyrkan värnar Människovärdet och vår tro ger oss ett tydligt uppdrag; att vara jordens salt och därmed verka för att de faktorer som försätter människor i utanförskap ska förändras. Som kyrka och som samhällsaktör vill vi därmed bidra till att stärka den sociala sammanhållningen ur ett mellanmänskligt perspektiv. Då behöver vi samla och systematisera de erfarenheter som finns i stiftets församlingar för att synliggöra och driva på de förändringar vi vill se. Stiftets arbete i dessa frågor handlar därför både om att reflektera och agera."

Under 2015-2016 har Uppsala stift gjort en särskild satsning på migrationsarbete genom Projekt Migration. Klicka på länken här nedanför för att läsa mer om projektet.

Ställningstaganden kring migration

Kontaktperson

Lena Elgueta Blom

Stiftsdiakon, Uppsala stift