Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt Migration

Under 2015-2016 hade Uppsala stift särskilt fokus på migrationsarbetet genom Projekt Migration. Här finner du en sammanfattning av projektet.

Bild: Shutterstock

 För att möta de stora behov som de senaste årens flyktingströmmar innebär har Uppsala stift under 2015 och 2016 drivit Projekt Migration. Projektet har varit en satsning för att ta ett samlat grepp i arbetet kring migrationsfrågornas olika perspektiv. Det övergripande målet för stiftets migrationsarbete är att de nya svenskar som kommer till oss från olika delar av världen ska känna sig välkomna i vårt land, vår bygd och vår kyrka.

Församlingarna inom stiftet gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige. Församlingarnas ideella och anställda medarbetare är experter på vad som behövs lokalt. Projektets roll har bland annat att ta tillvara dessa erfarenheter, så att vi kan arbeta för att bli en än mer inkluderande kyrka. På så sätt gestaltas evangelium i handling och visar på att gudstro är en positiv kraft i samhällsbygget.

Människovärdet i centrum

Som kyrka sätter vi människovärdet i centrum, och när Svenska kyrkan tar ställning och står upp för dem som lever i utsatta livssituationer får det ofta också avtryck i samhället i övrigt. Tre viktiga begrepp utgör Uppsala stifts värdegrund, och i arbetet med migrations- och integrationsfrågor fördjupas dessa begrepp.

Samspel - Vi tror på det fruktbara samspelet mellan människor och förmågan att tillsammans hitta vägar som leder framåt.

Lyhördhet - Med stor lyhördhet vill vi förmedla strimmor av hopp i utsatta livssituationer, och möta människor där de befinner sig.

Framtidsansvar - I vårt framtidsansvar vill vi värna kärleken till vår nästa som gestaltar sig i omsorg och solidaritet.

Projektets mål

(formulering från projektets start)

Broschyr som beskriver projektet, ladda ner genom att klicka på bilden

Uppsala stifts församlingar ska under projektet ha fått ökad kunskap om, och medvetenhet inför, möten med migranter. Vi ska också ha synliggjort vårt engagemang och vårt ställningstagande för människovärdets centrala plats i kyrkans övertygelse. Det gör vi genom att: 

 • tydliggöra kyrkan som samhällsaktör genom påverkansarbete och opinionsbildning rörande migrationsfrågor
 • skapa samsyn inom stiftet kring det lokala arbetet med migrationsfrågor utifrån de erfarenheter som finns i församlingen
 • ta fram och tillhandahålla verktyg till stöd för församlingarnas arbete med migrationsfrågor
 • stärka den teologiska och etiska reflektionen genom att erbjuda kvalificerad kompetensutveckling.

Genomförda aktiviteter

Under projekttiden har bland annat följande aktiviteter genomförts:

 • Migration och Integration - en högskoleutbildning i samarbete med Ersta Sköndals högskola.
 • Med Rötter & Fötter - en utbildning med syfte att stärka kompetensen kring hur vi arbetar för att bidra till en högre grad av inkludering och tolerans och på så sätt stärker den sociala sammanhållningen i lokalsamhället. I samarbete med Stiftelsen EXPO och Studieförbundet Sensus.
 • Nätverk för flyktingfrågor och religionsdialog - ett antal träffar med externa föreläsare med anknytning till ämnet och efterföljande erfarenhetsutbyte.
 • Föreläsningar och workshops, både externt och internt.
 • Sommarläger för nyanlända ungdomar, i samarbete med Svenska kyrkans unga och Stiftsgården i Undersvik.
 • Akuta insatser i samband med den stora flyktingtillströmningen under hösten 2015.
 • Policyarbete samt påverkans- och opinionsarbete.

Kontaktperson

Lena Elgueta Blom

Stiftsdiakon, Uppsala stift