Goda exempel på migrationsarbete

Församlingar och pastorat i Uppsala stift gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige.

Tre leende flickor från olika religioner
Foto: Shutterstock

Församlingarnas ideella och anställda medarbetare är experter på vad som behövs lokalt. Stiftets roll är bland annat att ta tillvara dessa erfarenheter, så att vi kan arbeta för att bli en än mer inkluderande kyrka. På så sätt gestaltas evangelium i handling och visar på att gudstro är en positiv kraft i samhällsbygget.