Goda exempel på migrationsarbete

Församlingar och pastorat i Uppsala stift gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige.

Församlingarnas ideella och anställda medarbetare är experter på vad som behövs lokalt. Stiftets roll är bland annat att ta tillvara dessa erfarenheter, så att vi kan arbeta för att bli en än mer inkluderande kyrka. På så sätt gestaltas evangelium i handling och visar på att gudstro är en positiv kraft i samhällsbygget.

Grogruppen i Märsta

Grogruppen i Svenska kyrkan i Märsta är en ovanlig kombination mellan integration, arbetsmarknadsstöd och miljöprojekt.

Migration

Till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne kommer många som söker asyl i Sverige. I Söderhamn finns en av Migrationsverkets kontor och ett flertal asylboenden.

Internationella mötesplatser

Språkträning, läxhjälp och gemenskap. En del av diakonin. Öppet för alla.

Människor på ett språkkafé sitter och pratar och skriver vid ett bord.

Språkkafé

Språkkaféer finns till för dig som vill ha hjälp och stöd när du ska lära dig ett nytt språk.