Medlemskap

Hur kan du bli medlem i nätverket "Ett annat centrum"?

Foto: Christer Pettersson

 

Medlemskap

Lands- och glesbygdsförsamlingar/pastorat [1] får anmäla sitt intresse att delta.

Varje församling/pastorat har en röst och representeras av kyrkoherden eller annan person med beslutsfattande mandat.[2]

Församlingsrepresentanterna träffas en gång per år för att besluta om kommande års verksamhet.   Vid det årliga mötet utses en arbetsgrupp för kommande arbetsår. Ansvaret roterar.

Nätverkets medlemmar åtar sig att 

-  medverka vid det årliga mötet 
-  enligt roterande schema ingå i arbetsgruppen 
-  i arbetsgruppen genomföra de beslutade aktiviteterna 
-  årligen betala den medlemsavgift som fastställts vid nätverksträffen 

Intresserad att bli medlem?
Ta kontakt med samordnare eller någon i nätverkets arbetsgrupp!