Foto: Sebastian Streith /Ikon

Lekmän leder gudstjänst 3

Välkommen till en utbildning där du får lära dig att planera och genomföra en huvudgudstjänst utan nattvard.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till ideella medarbetare men anställda är också välkomna.

Mål
Efter kursen ska deltagaren kunna planera och genomföra en huvudgudstjänst utan nattvard.

Syftet
Främja att fler tar ansvar i gudstjänstlivet och underlätta ett regelbundet gudstjänstliv.

Innehåll
Den första helgen fokuserar på grundläggande kunskap om gudstjänst, gudstjänsthistoria, att röra sig i kyrkorummet, gudstjänstmusik och Svenska kyrkans gudstjänstböcker.

Den andra helgen fokuserar på predikan. Vi fördjupar delar av den första helgens innehåll och delar erfarenheter av att leda gudstjänst.

Mellan första och andra helgen ska varje deltagare leda minst två gudstjänster i sin församling.

Datum
Utbildningen genomförs under två helger.

Helg 1, 8-10 sept 2023, från fredag ca kl 15 till söndag kl 14.30

Helg 2, 26-28 jan 2024, från fredag ca kl 15 till söndag kl 14.30

Plats
Första helgen troligen i Undersvik, den andra i Österbybruk

Kursavgift
5 950 kr. Detta inkluderar mat, logi och kurskostnad.​

Anmälningskriterier
För att delta behöver du ett intyg från kyrkoherde eller arbetsledande komminister/församlingsherde där det framgår att du kommer att ges möjlighet att leda minst två gudstjänster i församlingen mellan helg 1 och helg 2.

Sista anmälningsdatum
30 juni 2023. Max antal deltagare 14.

Anmälan för dig som har svenskakyrkan.se-adress.

Anmälan för dig som inte har svenskakyrkan.se-adress.

Kursansvariga
Anders Hedman
Stiftsadjunkt, gudstjänst- och församlingsutveckling
Direkt: 018-680786, anders.hedman@svenskakyrkan.se 
 
Mats Stenlund
Musikkonsulent
Direkt: 018-68 07 81, mats.stenlund@svenskakyrkan.se