Foto: Sebastian Streith /Ikon

Lekmän leder gudstjänst 2023

Välkommen till en utbildning där du får lära dig att planera och genomföra en huvudgudstjänst utan nattvard.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till ideella medarbetare men anställda är också välkomna.

Mål och syfte
Underlätta för församlingar att söndagligen fira gudstjänst. 

Innehåll
Den första helgen fokuserar på grundläggande kunskap om gudstjänsten, gudstjänsthistoria, kyrkorummet, gudstjänstmusiken och Svenska kyrkans gudstjänstböcker.

Den andra helgen fokuserar på predikan. Vi fördjupar delar av den första helgens innehåll och delar erfarenheter av att leda gudstjänst.

Mellan första och andra helgen ska varje deltagare leda minst två gudstjänster i sin församling. 

Datum
Utbildningen genomförs under två helger. Helg 1, 13-15 januari 2023, börjar på fredag ca kl 15 Helg 2, 16-18 juni, 2023, börjar på fredag ca kl 15 

Plats
Ej klart ännu, men det blir inom Uppsala stifts gränser

Kursavgift
5 500 kr. Detta inkluderar mat, logi och kurskostnad.

Anmälningskriterier
För att delta behöver du ett intyg från kyrkoherde eller arbetsledande komminister/församlingsherde där det framgår att du kommer att ges möjlighet att leda minst två gudstjänster i församlingen mellan helg 1 och helg 2. 

Sista anmälningsdatum
30 november 2022. Max antal deltagare 16.

Anmälan för dig som har svenskakyrkan.se-adress.

Anmälan för dig som inte har svenskakyrkan.se-adress.

Kursansvariga
Anders Hedman
Stiftsadjunkt, gudstjänst- och församlingsutveckling
Direkt: 018-680786, anders.hedman@svenskakyrkan.se 
 
Mats Stenlund
Musikkonsulent
Direkt: 018-68 07 81, mats.stenlund@svenskakyrkan.se