Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledarstöd

Genom pastoralstrategiskt ledarstöd får ledare stöd i sitt ledningsuppdrag. Det sker bland annat genom handledning, en god rekrytering av nya kyrkomedarbetare, fortbildning och konsultativa insatser.

Ledarstöd
Bild: Magnus Aronsson

Genom förändrade lokala strukturer har förutsättningarna för ledarskap förändrats. Anställdas roll förändras när den ideella sektorn utvecklas. Samspel mellan olika förtroendevalda i pastoratet förändras också vid organisationsförändring.

Genom stiftsorganisationens insatser stärks de olika ledarna i sina uppdrag. Arbetet sker inom fyra delprocesser:

Unga ledare, vars aktiviteter ska ge stöd till unga att vara ledare i församlingen.

Utveckla ideellt engagemang, vars aktiviteter ska ge stöd och utbildning till anställda i att utveckla ideellt engagemang i församlingen samt att frågan om idealitet lyfts i många sammanhang.

Ledningsstöd, vars aktiviteter ska ge stöd till ledningsfunktionen i församling/pastorat så att församlingen kan utföra sitt uppdrag.

Rekrytering, vars aktiviteter ska medverka till en god rekrytering av  kyrkomedarbetare samt ge stöd till församlingarna så att de kan stärkas i sitt uppdrag att utgöra en rekryterande miljö.