Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledarstöd

Genom pastoralstrategiskt ledarstöd får ledare stöd i sitt ledningsuppdrag. Det sker bland annat genom handledning, en god rekrytering av nya kyrkomedarbetare, fortbildning och konsultativa insatser.

Genom förändrade lokala strukturer har förutsättningarna för ledarskap förändrats. Anställdas roll förändras när den ideella sektorn utvecklas. Samspel mellan olika förtroendevalda i pastoratet förändras också vid organisationsförändring.

Genom stiftsorganisationens insatser stärks de olika ledarna i sina uppdrag. Arbetet sker inom fyra delprocesser:

Unga ledare, vars aktiviteter ska ge stöd till unga att vara ledare i församlingen.

Utveckla ideellt engagemang, vars aktiviteter ska ge stöd och utbildning till anställda i att utveckla ideellt engagemang i församlingen samt att frågan om idealitet lyfts i många sammanhang.

Ledningsstöd, vars aktiviteter ska ge stöd till ledningsfunktionen i församling/pastorat så att församlingen kan utföra sitt uppdrag.

Rekrytering, vars aktiviteter ska medverka till en god rekrytering av  kyrkomedarbetare samt ge stöd till församlingarna så att de kan stärkas i sitt uppdrag att utgöra en rekryterande miljö.