Rösta i kyrkovalet i Uppsala stift

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av Sveriges största medlemsorganisation, med 5,8 miljoner medlemmar. I kyrkovalet den 19 september har du möjlighet att vara med och bestämma hur din kyrka ska styras.

 I kyrkovalet röstar du om:

•Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
•Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser. 
•Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Vad röstar man till? 

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.

Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller att bryta ensamhet.

Här hittar du en lista med alla församlingar/pastorat i Uppsala stift

Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst. 

Här kan du läsa mer om Uppsala stift stiftsfullmäktige 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

Här kan du läsa mer om kyrkomötet 

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal