Foto: Magnus Aronsson

Kyrkoval 2021 i Uppsala stift

Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Här hittar du information om varför vi röstar, hur och var du kan rösta samt information om vilka nomineringsgrupper du kan rösta på i valet till stiftsfullmäktige, stiftets högsta beslutande organ.

Aktuellt från Uppsala stift