Foto: Magnus Aronsson

Kyrkoval 2021 i Uppsala stift

Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Här hittar du information om varför vi röstar, hur och var du kan rösta samt information om vilka nomineringsgrupper du kan rösta på i valet till stiftsfullmäktige, stiftets högsta beslutande organ.

I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?

Rösta i kyrkovalet i Uppsala stift

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av Sveriges största medlemsorganisation, med 5,8 miljoner medlemmar. I kyrkovalet den 19 september har du möjlighet att vara med och bestämma hur din kyrka ska styras.

Här presenteras de nomineringsgrupper som anmält listor i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift.

De här ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift

Här presenteras de nomineringsgrupper som anmält listor i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift.

Bilder för Kyrkovalet 2021

Nära 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet

Nu är registreringstiden avslutad för nomineringsgrupper och kandidater inför höstens kyrkoval den 19 september. Totalt ställer 601 nomineringsgrupper med cirka 27 000 personer upp i årets val, där cirka 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Coronasäkert kyrkoval till hösten

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Här finns stiftsspecifik information för valnämnder, nomineringsgrupper och administratörer i Uppsala stift, stöd för församlingens kommunikation, kontaktuppgifter till valhandläggarna och mycket annat.

Kyrkovalet på Uppsala stifts intranät

Här finns stiftsspecifik information för valnämnder, nomineringsgrupper och administratörer i Uppsala stift, stöd för församlingens kommunikation, kontaktuppgifter till valhandläggarna och mycket annat.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är 16 år eller äldre kan rösta i kyrkovalet som beslutar om hur Svenska kyrkan ska styras.  Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift guidar dig genom vad du behöver veta om valet.

De unga och kyrkovalet

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är 16 år eller äldre kan rösta i kyrkovalet som beslutar om hur Svenska kyrkan ska styras. Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift guidar dig genom vad du behöver veta om valet.