Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) är en autonom, opolitisk nomineringsgrupp. Församlingen, Jesus i centrum, varje människa unik, gemenskap, familjen spelar roll. Generationsövergripande gudstjänster som Messy Church & diakonalt arbete.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Stiftsfullmäktige har under kommande mandatperiod ett stort åtagande i förnyelse av stiftsgården i Undersvik för framför allt yngre generationer och att en kommande Teologifestival har en utökad öppenhet till allmänheten.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Svenska kyrkans främsta uppgift är att verka för en levande kyrka med levande församlingar där Jesus Kristus är känd, trodd, älskad och efterföljd.