Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

VANLIGA FRÅGOR OM KONFIRMATION

Kan jag välja var jag vill konfirmera mig?

Ja, du kan välja att konfirmera dig var du vill. Kanske kan du och dina kompisar gå ihop och bestämma er för att konfirmera er på samma ställe.

Hur ofta ska jag gå i kyrkan?

Du får vara med om ett antal gudstjänster för att få en bild av vad en gudstjänst är. Det finns olika slags gudstjänster att välja på - högmässa, musik-, familje-, taizé-, och andra gudstjänster. Själva konfirmationen sker i en avslutande konfirmationsgudstjänst.

Vad gör jag om jag inte är döpt, eller inte vet om jag är döpt?

Man måste inte vara döpt för att anmäla sig till konfirmation, men man måste vara döpt när man deltar i den avslutande konfirmationsgudstjänsten. Därför döps många ungdomar under sin konfirmandtid. Hur dopet går till bestämmer du tillsammans med prästen. Dopet kan ske på många olika sätt, tillsammans med konfirmandgruppen, på en gudstjänst i församlingen eller tillsammans med familj och vänner. Dopen kan ske inomhus genom att konfirmanden står böjd över en dopskål och prästen öser vatten över huvudet, eller utom hus i en sjö då konfirmanden sänks ned i vattnet helt ock hållet. 

Vad kostar det?

Det ska alltid finnas ett gratis konfirmationsalternativ i församlingen. vissa längre konfirmandläger kan dock kosta.

Hur anmäler jag mig?

Om du vill konfirmera dig i din församling eller med kompisarna i en annan församling kontaktar du dem direkt och anmäler dig. Du kan kolla vilken församling du tillhör genom att fylla i din adress här nedanför.