Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmandläger i Undersvik

Frågor och svar om konfirmandlägren på Undersvik.

Från och med 2019 står inte längre Uppsala stift som huvudman för de konfirmandläger som bedrivs på stiftsgården i Undersvik.

2019 genomförs konfirmandlägret i samverkan mellan Uppsala pastorat och Uppsala stift, där pastoratet är huvudman. Upplägget för konfirmandtiden 2019 kommer att genomföras likt tidigare års upplägg.

Sedan 1 juni 2018 finns en person anställd av Uppsala stift för att arbeta med bland annat konfirmandlägrens utformning i framtiden.  Målet är att det ska fortsätta bedrivas långa konfirmandlägren på stiftsgården, men att Uppsala stift inte längre är huvudman utan främjar en samverkan mellan församlingar.

Varför sker förändringen? 

Stiftets uppgift är inte att bedriva verksamhet utan att stödja och främja församlingarna i deras arbete. Det kan ske på många sätt och under en rad av år har konfirmandlägren i Undersvik varit en del att detta. Nu blir det viktigt att finna former för stöd till församlingarna i deras konfirmandverksamhet. 

I mötet med församlingarna, under visitationer och vid andra kontakter med församlingsmedarbetare, framkommer tydligt att traditionen med konfirmation är i avtagande. Samtidigt uttrycker de som väljer att konfirmeras att de är väldigt nöjda med sin konfirmandtid. När inte längre traditionen är självklar krävs ett mer aktivt arbete för att motivera den enskilde att göra valet att konfirmeras, eller att delta i konfirmandarbetet, vilket också är möjligt även om det inte leder till konfirmation. 

STIFTSGÅRDEN I UNDERSVIK

Stiftsgården i Undersvik är en del av Uppsala stifts organisation och den kommer fortsatt att vara en central mötesplats för barn och unga med konfirmand-, barn- och ungdomsläger, med utbildningar för unga ledare och som en självklar plats och miljö för församlingsgrupper.

Alltsedan starten har det varit en gård med stark ungdomsinriktning och det speglas väl i antalet gästnätter. För att stödja fortsatt utveckling mot detta har stiftsstyrelsen tidigare fattat beslut om en kraftig subventionering av priserna för barn och unga, något som inte minst har varit viktigt för församlingar och enskilda med begränsade ekonomiska resurser.

Uppsala stift är ett av få stift med en stiftsgård inom organisationen, en stiftsgård som sedan 70 år betytt oerhört mycket både för unga och äldre. Det arvet ska förvaltas men också utvecklas utifrån vad som händer i ett samhälle där kyrkan är en del. 

Den som vill veta mer om den fortsatta utvecklingen av stiftets konfirmandarbete kan vända sig till

Johanna Blomkvist

Uppsala stift

Projektledare lägersamverkan