Konferens 2022

Årets konferens är den 16-17 november 2022 i Söderköping S:a Anna församling ”Vem säger ni att jag är?”

Söderköping Foto: Cecilia Ekstrand

Ur programmet

- Det svenska missnöjet
”Inget av detta har att göra med Sveriges invandringspolitik, egentligen”

- I utkanten av Galileen
Panelsamtal med människor som bytt geografiska positioner eller arbetsperspektiv

- Se bortom gränser
Amnesty Internationals experimentella film om konflikter och splittring. Vi ser och vi prövar

- En tid av möten (2015). Församlingar berättar

- Fokus Social dumpning

- Ge mig nåt att dricka! Berättarkväll  

- Världens bästa plats – kring forskning om hur olika platser vill lansera sig

- Vilka berättelser väljer vi? Teorier och teologier som drivkraft i närsamhället

- Vem säger ni att jag är? Om kontextuell förkunnelse

- Springbrunnen – Finfin final för Konferens Söderköping Sankt Anna 2022

- Årsmöte för nätverket

Vi hoppas på biskop Martin Modéus som inledare!

Fullständigt program (pdf)