Konferens 2020

Digital konferens 15-16 oktober 2020

Ett annat centrum samlar lands- och glesbygdsförsamlingar inom Svenska kyrkan som vill utveckla en diakoni och en teologi för ett integrerat samhälle och en kontextuell kyrka.

Vi möts till årlig konferens och nätseminarier utifrån behov. En arbetsgrupp/NIGA utses vid årsmötet och förbereder årets tema, liksom representerar nätverket under året.

Läs mer i bifogad folder mer om konferensen 2020.

 

Dokumentation