Två personer håller i en varukorg och samlar in kollekten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kollekter i Uppsala stift 2024

Här hittar du en sammanställning av 2024 års kollekter i Uppsala stift.

 • 1 januari, Nyårsdagen, (F)
 • 6 januari, Trettondedag jul, (R) Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
 • 7 januari, 1:a sön eft trettondedagen (F)
 • 14 januari, 2:a sön eft trettondedagen (R) Svenska Kyrkans Unga
 • 21 januari, 3:e sön eft trettondedagen, (R) Sv Bibelsällskapet
 • 28 januari, Septuagesima (S) Samariterhemmet diakoni
 • 4 februari, Kyndelsmässodagen(jungfru Marie kyrkogångsdag) (F)
 • 11 februari, Fastlagssöndagen (R) Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)
 • 14 februari, Askonsdagen (F)
 • 18 februari, 1:a söndagen i fastan (F)
 • 25 februari 2:a söndagen i fastan (F)
 • 3 mars, 3:e söndagen i fastan, (R) Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
 • 10 mars, Midfastosöndagen, (S) Credo (1/2),  Svenska soldathemsförbundet (1/2)
 • 17 mars, Jungfru Maria bebådelsedag, (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och Sveriges Kyrkosångsförbund ½
 • 24 mars, Palmsöndagen, (R) Act Svenska kyrkan
 • 28 mars, Skärtorsdagen, (F)
 • 31 mars, Påskdagen, (F)
 • 1 april, Annandag påsk, (R) Act Svenska kyrkan
 • 7 april, 2:a söndagen i påsktiden, (F)
 • 14 april, 3:e söndagen i påsktiden, (R) Sveriges kristna råd
 • 21 april, 4:e söndagen i påsktiden, (S) Uppsala stifts flyktingstöd
 • 28 april, 5:e söndagen i påsktiden, (R) EFS
 • 5 maj, Bönsöndagen, (S) Mariadöttrarna i Vallby
 • 9 maj, Kristi himmelsfärds dag, (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och SALT, barn och unga i EFS ½
 • 12 maj, Söndagen före pingst, (F)
 • 19 maj, Pingstdagen, (F)
 • 20 maj, Annandag pingst, (F)
 • 26 maj, Heliga trefaldighetsdag (missionsdagen), (R) Act Svenska kyrkan
 • 2 juni, 1:a söndagen efter trefaldighet, (F)
 • 9 juni,  2:a sön efter trefaldighet, (F)
 • 16 juni 3:e söndagen efter trefaldighet (R) Act Svenska kyrkan
 • 22 juni, Midsommardagen, (F)
 • 23 juni, Den helige Johannes döparens dag, (F)
 • 30 juni, Apostladagen, (R) Act Svenska kyrkan
 • 7 juli, 6:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 14 juli, Kristi förklarings dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet
 • 21 juli, 8:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 28 juli, 9:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 4 augusti, 10:e sön efter trefaldighet, (R) Act Svenska kyrkan
 • 11 augusti, 11:e sön efter trefaldighet, (R) Hela Människan
 • 18 augusti, 12:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 25 augusti, 13:e sön efter trefaldighet, (R) Diakoniinstitutionerna
 • 1 september, 14:e sön efter trefaldighet, (R) Ekumenisk kollekt, Kyrkornas världsråd
 • 8 september, 15:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 15 september, 16:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 22 september, 17:e sön efter trefaldighet (S) Alsike kloster
 • 29 september, Den helige Mikaels dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
 • 6 oktober, 19:e sön efter trefaldighet (S) Asylrättscentrum
 • 13 oktober, Tacksägelsedagen, (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 20 oktober, 21:e sön i trefaldighet, (R) Asylrättscentrum
 • 27 oktober, 22:a sön efter trefaldighet, (S) Kristna fredsrörelsen (1/2) Kristen humanism i Uppland (1/2)
 • 2 november, Alla helgons dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 • 3 november, Söndagen efter alla helgons dag, (S) S:t Lukas i Uppsala och Gävle
 • 10 november, 24:e söndag efter trefaldighet, (F)
 • 17 november, Söndagen före domsöndagen, (R) Act Svenska kyrkan
 • 24 november, Domsöndagen, (S) Zimbabwefonden (1/2) Diakoni i Lutherska kyrkan i Polen (1/2)
 • 1 december, 1:a sön i advent, (R) Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
 • 8 december, 2:a sön i advent, (R) Svenska Kyrkans Unga
 • 15 december, 3:e sön i advent, (F)
 • 22 december, 4:e sön i advent julafton, (R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 25 december, Juldagen, (F)
 • 26 december, Annandag jul (den helige Stefanos dag), (R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 29 december, Söndagen efter jul, (S) Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift

Ladda ner listan:
Kollekter för Uppsala stift 2024 (excel)
Kollekter för Uppsala stift 2024 (pdf)

Förklaringar till de olika kollekterna

R = rikskollekt, gemensam för hela landet, beslutas av kyrkostyrelsen

S = stiftskollekt, gemensam för Uppsala stift, beslutas av domkapitlet

F = församlingskollekt, beslutas av kyrkorådet i församlingen

För stiftskollekterna finns länkar till ett nedladdningsbart kollektcirkulär i PDF-form. 

Rikskollekterna hittar du istället sammanställda på nationell nivås sida för rikskollekter tillsammans med länk till kollektcirkulär i förekommande fall.

Till rikskollekter på nationell nivås publika webbplats

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.