Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kollekter 2023

Sammanställning av 2023 års kollekter i Uppsala stift.

 

Datum

Sön- eller helgdag

Ändamål

1 januari

Nyårsdagen

(F)

6 januari

Trettondedag jul

(R) Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)

8 januari

1:a sön eft trettondedagen

(F)

15 januari

2:a sön eft trettondedagen

(F)

22 januari

3:e sön eft trettondedagen

(R) Sv Bibelsällskapet

29 januari

4:e sön eft trettondedagen

(R) Svenska Kyrkans Unga

5 februari

Kyndelsmässodagen(jungfru Marie kyrkogångsdag)

(S) Uppsala stifts kyrkosångsförbund

12 februari

Sexagesima (reformationsdagen)

(F)

19 februari

Fastlagssöndagen

(R) Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)

22 februari

Askonsdagen

(F)

26 februari

1:a söndagen i fastan

(S) Uppsala stifts flyktingstöd

5 mars

2:a söndagen i fastan

(S) Svenska soldathemsförbundet

12 mars

3:e söndagen i fastan

(R) Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)

19 mars

Midfastosöndagen

(F)

26 mars

Jungfru Maria bebådelsedag

(R) Svenska Kyrkans Unga ½ Sveriges Kyrkosångsförbund ½

2 april

Palmsöndagen

(R) Act Svenska kyrkan

6 april

Skärtorsdagen

(F)

9 april

Påskdagen

(F)

10 april

Annandag påsk

(R) Act Svenska kyrkan

16 april

2:a söndagen i påsktiden

(S) Polsk diakoni via Lutherska kyrka i Polen ½
Zimbabwefonden ½

23 april

3:e söndagen i påsktiden

(R) EFS

30 april

4:e söndagen i påsktiden

(F)

 

7 maj

5:e söndagen i påsktiden

(R) Sveriges kristna råd

14 maj

Bönsöndagen

(F)

18 maj

Kristi himmelsfärds dag

(R)
Svenska Kyrkans Unga ½ SALT, barn och unga i EFS ½

21 maj

Söndagen före pingst

(R) Act Svenska kyrkan

28 maj

Pingstdagen

(F)

29 maj

Annandag pingst

(F)

4 juni

Heliga trefaldighetsdag (missionsdagen)

(R) Act Svenska kyrkan

11 juni

1:a söndagen efter trefaldighet

(S) Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift

18 juni

2:a sön efter trefaldighet

(F)

24 juni

Midsommardagen

(F)

25 juni

Den helige Johannes döparens dag

(F)

2 juli

4:e sön efter trefaldighet

(R) Act Svenska kyrkan

9 juli

Apostladagen

(S) Mariadöttrarna i Vallby

16 juli

6:e sön efter trefaldighet

(F)

23 juli

Kristi förklarings dag

(R) Svenska kyrkan i utlandet

30 juli

8:e sön efter trefaldighet

(F)

6 augusti

9:e sön efter trefaldighet

(R) Act Svenska kyrkan

13 augusti

10:e sön efter trefaldighet

(F)

20 augusti

11:e sön efter trefaldighet

(R) Hela Människan

27 augusti

12:e sön efter trefaldighet

(S)
Kristna Fredsrörelsen ½
KRIK, Kristen idrottskontakt ½

3 september

13:e sön efter trefaldighet

(R) Diakoniinstitutionerna

10 september

14:e sön efter trefaldighet

(R) Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)

17 september

15:e sön efter trefaldighet

(F)

24 september

16:e sön efter trefaldighet

(F)

 

1 oktober

Den helige Mikaels dag

(R) Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

8 oktober

Tacksägelsedagen

(R) Sveriges Kyrkosångsförbund

15 oktober

19:e sön efter trefaldighet

(S) Svenska kyrkans lekmannaförbund i Uppsala stift ½
Kristen humanism ½

22 oktober

20:e sön i trefaldighet

(R) Asylrättscentrum

29 oktober

21:a sön efter trefaldighet

(S) Helgeandssystrarna i Alsike

4 november

Alla helgons dag

(R) Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

5 november

Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag)

(F)

12 november

23:e söndag efter trefaldighet

(S) S:t Lukas i Uppsala och  Gävle/Sandviken

19 november

Sön före domsöndagen

(R) Act Svenska kyrkan

26 november

Domsöndagen

(F)

3 december

1:a sön i advent

(R) Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

10 december

2:a sön i advent

(R) Svenska Kyrkans Unga

17 december

3:e sön i advent

(R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

24 december

4:e sön i advent julafton

(F)

25 december

Juldagen

(F)

26 december

Annandag jul (den helige Stefanos dag)

(R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

31 december

Söndagen efter jul

(F)

 

Ladda ner
Kollekter för Uppsala stift 2023 (word)
Kollekter för Uppsala stift 2023 (pdf)