Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kollekter 2023

Sammanställning av 2023 års kollekter i Uppsala stift.

 • 1 januari, Nyårsdagen, (F)
 • 6 januari, Trettondedag jul, (R) Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
 • 8 januari, 1:a sön eft trettondedagen (F)
 • 15 januari, 2:a sön eft trettondedagen (F)
 • 22 januari, 3:e sön eft trettondedagen, (R) Sv Bibelsällskapet
 • 29 januari, 4:e sön eft trettondedagen (R) Svenska Kyrkans Unga
 • 5 februari, Kyndelsmässodagen(jungfru Marie kyrkogångsdag) (S) Uppsala stifts kyrkosångsförbund
 • 12 februari, Sexagesima (reformationsdagen) (F)
 • 19 februari, Fastlagssöndagen (R) Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)
 • 22 februari, Askonsdagen (F)
 • 26 februari, 1:a söndagen i fastan (S) Uppsala stifts flyktingstöd
 • 5 mars, 2:a söndagen i fastan,  (S) Svenska soldathemsförbundet
 • 12 mars, 3:e söndagen i fastan, (R) Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
 • 19 mars, Midfastosöndagen, (F)
 • 26 mars, Jungfru Maria bebådelsedag, (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och Sveriges Kyrkosångsförbund ½
 • 2 april, Palmsöndagen, (R) Act Svenska kyrkan
 • 6 april, Skärtorsdagen, (F)
 • 9 april, Påskdagen, (F)
 • 10 april, Annandag påsk, (R) Act Svenska kyrkan
 • 16 april, 2:a söndagen i påsktiden, (S) Polsk diakoni via Lutherska kyrkan i Polen ½ och Zimbabwefonden ½
 • 23 april, 3:e söndagen i påsktiden, (R) EFS
 • 30 april, 4:e söndagen i påsktiden, (F)
 • 7 maj, 5:e söndagen i påsktiden, (R) Sveriges kristna råd
 • 14 maj, Bönsöndagen, (F)
 • 18 maj, Kristi himmelsfärds dag, (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och SALT, barn och unga i EFS ½
 • 21 maj, Söndagen före pingst, (R) Act Svenska kyrkan
 • 28 maj, Pingstdagen, (F)
 • 29 maj, Annandag pingst, (F)
 • 4 juni, Heliga trefaldighetsdag (missionsdagen), (R) Act Svenska kyrkan
 • 11 juni, 1:a söndagen efter trefaldighet, (S) Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift, Affisch
 • 18 juni,  2:a sön efter trefaldighet, (F)
 • 24 juni, Midsommardagen, (F)
 • 25 juni, Den helige Johannes döparens dag, (F)
 • 2 juli, 4:e sön efter trefaldighet, (R) Act Svenska kyrkan
 • 9 juli, Apostladagen, (S) Mariadöttrarna i Vallby
 • 16 juli, 6:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 23 juli, Kristi förklarings dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet
 • 30 juli, 8:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 6 augusti, 9:e sön efter trefaldighet, (R) Act Svenska kyrkan
 • 13 augusti, 10:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 20 augusti, 11:e sön efter trefaldighet, (R) Hela Människan
 • 27 augusti, 12:e sön efter trefaldighet, (S) Kristna Fredsrörelsen ½ och KRIK, Kristen idrottskontakt ½
 • 3 september, 13:e sön efter trefaldighet, (R) Diakoniinstitutionerna
 • 10 september, 14:e sön efter trefaldighet, (R) Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
 • 17 september, 15:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 24 september, 16:e sön efter trefaldighet, (F)
 • 1 oktober, Den helige Mikaels dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
 • 8 oktober, Tacksägelsedagen, (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 15 oktober, 19:e sön efter trefaldighet, (S) Svenska kyrkans lekmannaförbund i Uppsala stift ½ och Kristen humanism ½
 • 22 oktober, 20:e sön i trefaldighet, (R) Asylrättscentrum
 • 29 oktober, 21:a sön efter trefaldighet, (S) Helgeandssystrarna i Alsike
 • 4 november, Alla helgons dag, (R) Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 • 5 november, Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag), (F)
 • 12 november, 23:e söndag efter trefaldighet, (S) S:t Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken
 • 19 november, Söndagen före domsöndagen, (R) Act Svenska kyrkan
 • 26 november, Domsöndagen, (F)
 • 3 december, 1:a sön i advent, (R) Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
 • 10 december, 2:a sön i advent, (R) Svenska Kyrkans Unga
 • 17 december, 3:e sön i advent, (R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 24 december, 4:e sön i advent julafton, (F)
 • 25 december, Juldagen, (F)
 • 26 december, Annandag jul (den helige Stefanos dag), (R) Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 31 december, Söndagen efter jul, (F)

Ladda ner listan:
Kollekter för Uppsala stift 2023 (word)
Kollekter för Uppsala stift 2023 (pdf)

Förklaringar till de olika kollekterna

R = rikskollekt, gemensam för hela landet, beslutas av kyrkostyrelsen

S = stiftskollekt, gemensam för Uppsala stift, beslutas av domkapitlet

F = församlingskollekt, beslutas av kyrkorådet i församlingen

För stiftskollekterna finns länkar till ett nedladdningsbart kollektcirkulär i PDF-form. 

Rikskollekterna hittar du istället sammanställda på nationell nivås sida för rikskollekter tillsammans med länk till kollektcirkulär i förekommande fall.

Till rikskollekter på nationell nivås publika webbplats

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.