Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Karin Johannesson

Docent och universitetslektor i religionsfilosofi, Uppsala universitet

Bild: Magnus Aronsson/Uppsala stift

Fem frågor till karin

1. Vem är du och vad brinner du för?
Jag är född och uppvuxen i Filipstad. När jag var 18 år började jag läsa teologi i Uppsala. Målsättningen var att snarast möjligt bli präst i norra Värmland. De teologiska studierna visade sig dock vara betydligt mer spännande än jag hade föreställt mig. Jag ville läsa mer än jag hade planerat. När jag prästvigdes i juni 2010 hade jag varit prästkandidat i 21 år och blivit antagen i fyra olika lämplighetsprövningssystem. Det tror jag är något av ett svenskkyrkligt rekord. Som präst har jag till min stora glädje fått nåden att tjänstgöra i norra Värmland. Jag brinner för teologiska samtal som engagerar många och befriar livsmodet. Jag brinner också för gudstjänster som angår människor och berör det som är på riktigt.

2. Vad ser du som en biskops viktigaste uppgift? 
Biskopens viktigaste uppgift är att uppmuntra och inspirera människor som finns i stiftets församlingar. Jag uppskattar när biskopen tänker ett steg längre och utmanar mig att göra detsamma genom att inbjuda mig att fortsätta dialogen. För att kunna uppmuntra och utmana på ett konstruktivt sätt behöver biskopen dela både vardag och fest i stiftets församlingar. Kyrkoordningen understryker att det är en viktig uppgift för biskopen att ”vårda och värna kyrkans enhet”. För mig innebär detta bland annat att biskopen ska bidra till en god sammanhållning i stiftet och sträva efter att skapa mötesplatser som ger arbetsglädje.

3. Vad tror du är Uppsala stifts största utmaning? 
Jag tror att Uppsala stift har samma utmaningar som Svenska kyrkan i stort. Några av utmaningarna är uppgifter som kyrkan ska brottas med i alla tider. Det gäller till exempel utmaningen att på bästa sätt hjälpa människor i olika åldrar att hitta lättvandrade vägar in i kyrkans liv; trons växthus. Vad kan vi behöva göra för att i det avseendet underlätta för våra konfirmander, för sökande människor som längtar efter andlig fördjupning och för kyrkliga medarbetare som går på knäna? En svenskkyrklig utmaning som jag har reflekterat mycket över som församlingspräst i glesbygd är hur vi kan bedriva en rikstäckande verksamhet som genomgående håller hög kvalitet. Den utmaningen sammanhänger med frågan hur vi kan rekrytera kunniga medarbetare.

4. Hur tänker du kring Uppsala stifts övergripande vision; ”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa”?  
I min forskning har jag undersökt hur människans utveckling i tro kan förstås inom evangelisk-luthersk tradition. Därför är jag glad över att den övergripande visionen så tydligt lyfter fram betydelsen av trons växt. Jag uppskattar också att den betonar att livsmodet växer i kyrkans gemenskap. Det behöver understrykas som en motvikt mot den överdrivna individualismen. När det gäller hållbarhet finns det väsentliga perspektiv på miljöarbete, ekonomi och existentiell hälsa som Svenska kyrkan på ett ansvarsfullt sätt måste bidra med i den offentliga debatten och implementera i sin egen verksamhet. Jag uppskattar att Uppsala stift – i likhet med Uppsala universitet – tydligt lyfter fram hållbarhet som en mångfasetterad överlevnadsfråga. 

5. Vilken fråga som du skulle vilja besvara har vi inte ställt?

Vad skulle du prioritera om du blev biskop?

Jag skulle först prioritera att åka runt i stiftet för att lära känna människor och församlingar. Rundresan skulle jag kombinera med en inbjudan till samtal om trons innehåll och uttryck, eventuellt utifrån någon aktuell bok som fler än jag tycker är läsvärd och angelägen. När biskopar beskriver vad som ger dem kraft i deras tjänst brukar de framhålla gemensamma visioner, berikande möten med människor och levande gudstjänster. Om jag skulle bli biskop skulle jag prioritera sådana kraftkällor eftersom jag tror att det behövs en hållbar utveckling och gemenskap även i biskopstjänsten.

filmer från hearing och veckomässa