Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrorgan

Det internationella arbetet i Uppsala stift och dess församlingar leds av flera styrorgan.


Internationella kommittén

Internationella kommittén i Uppsala stift har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar. Kommittén består av förtroendevalda.

Uppdraget i stiftet är sammanfattningsvis:

  • att planera för internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • att vara en resurs i församlingarnas internationella utvecklingsarbete genom att stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • att främja insamlingar till Zimbabwefonden
  • att utgöra remissorgan och bereda i övrigt förekommande ärenden av internationell karaktär för stiftsstyrelsen.

I samverkan med Svenska kyrkan på nationell nivå skall kommittén:

  • ansvara för utbildningar och inspirationsdagar för ombud
  • främja ungdomars utbyte med kyrkor utanför Sverige
  • medverka med stiftspraktik för utsänd personal
  • följa och utveckla kontakterna med de kyrkor som stiftet samarbetar med
  • bidra till genomförande av de nationella insamlingsperioderna

Mer om kommittén kan du läsa här.

Rådet för Internationell mission och diakoni

Rådet för Internationell mission och diakoni i Uppsala stift är stiftets samlande organ för församlingarnas engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete. Det har till syfte att i samverkan med lokal nivå, stiftets organisation och Svenska kyrkans internationella arbete på nationell nivå, stödja församlingarnas arbete med Svenska kyrkans internationella arbete.

Rådets uppgift är att inspirera och utbilda församlingarnas internationella grupper och ombud.

Mer om rådet kan du läsa här.

Rådet för Svenska kyrkan i Utlandet, Uppsala stift

Rådet för Svenska kyrkan i Utlandet, Uppsala stift, är stiftets samlade organ för församlingarnas engagemang i Svenska kyrkan i utlandet. 

Mer om rådet kan du läsa här.

Kontaktperson

Mona Keränen

Mona Keränen

Uppsala stift

Kontaktpersoner, Zimbabwe, Internationella kommittén (sekreterare)

Direkt: 018-68 07 80