Himmel och jord

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Vi vill att människor möts med Gud i centrum och är sedda i andakt, studiecirkel, pilgrimsvandring, kör, diakoni, temadagar mm så att tro, gemenskap och kunskap utvecklas. Vi vill varsamhet med resurser, främja vetenskap och miljösmarta lösningar.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

    Det kristna kärleksbudskapet manifesterat i handlingskraft för mänskliga fri - och rättigheter. Centralt för det arbetet är ödesfrågan klimatet. Därmed behövs mer skyddad skog och hyggesfritt skogsbruk.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

    Att förkunnelse och handlingskraft är i harmoni med kärleksbuden, klimatkrisen och aktuell vetenskap samt relevant med Sveriges koloniala övergrepp mot samerna. Kyrkan ska vara en trygg plats som värnar om människovärdet.