Foto: Anna Esbjörnsson

Hållbarhet i fokus när stiftsgården restaureras

– De två finalisterna i upphandlingen höll hög klass. Den lokala förankringen, en hållbar medvetenhet och ett aktivt kommunikationstänk blev utslagsgivande, berättar Nicklas Nyman, fastighetsutvecklare i Uppsala stift.

Restaureringen av stiftsgården i Undersvik lockade totalt fem entreprenörer att lämna in anbud. Samtliga har bjudits in till presentationsmöten och intervjuats, varav tre gick vidare till referenstagning. Valet föll slutligen på det Bollnäsförankrade företaget SEHED Bygg.

Renoveringsprojektet är uppdelat i två faser, där fas ett inkluderar restaurering av Lillgården (hösten 2020), medan fas två innebär renovering av övriga byggnader på gården (2021). Parallellt med att Lillgårdens förvandling pågår projekteras renoveringen av övriga byggnader.

– SEHED gav ett mycket bra helhetsintryck, med väl genomarbetat underlag, bra svar på våra frågor samt är resursstarka. Vi känner oss trygga med vårt val, konstaterar Nicklas Nyman.

Bygget startar omgående och projektet omfattar såväl renovering av befintliga fastigheter som tillbyggnader, exempelvis ett orangeri och ett portlider från parkeringen.

– Ett starkt och bra samarbete redan från start är avgörande eftersom tidsplanen är tajt, med nyöppning av gården redan i januari 2022. Vi ska inte sticka under stol med att det är mycket som ska hinnas med under de kommande 15 månaderna, uttrycker Cecilia Cederloo från Hifab, som Svenska kyrkan anlitat som projektledare för byggprojektet.

På listan över urvalskriterier var hållbarhet och en kommunikativ förmåga tungt vägande vid val av entreprenör.

– När vi beskriver uppdraget är vi tydliga med att det inte är ett projekt att bli rik på, utan det är ett profilerande projekt som ska stå förebild för konceptuella satsningar med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus. Det ställer krav på en medveten kommunikation från alla parter, avslutar Nicklas.

 

Lillgården är först ut i bygget på stiftsgården. Att bevara och förädla med omsorg är utgångspunkten i hela projektet.

Tidslinje för byggprojektet i Undersvik