Frimodig kyrka (FK)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Gudstjänsten ska vara den naturliga händelsen i församlingens liv, där anställda, förtroendevalda, volontärer och sökare möter Gud och varandra. Beslut som gäller församlingslivet ska tas så nära den gudstjänstfirande församlingen som möjligt.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Både samhället och kyrkan präglas av okunnighet om centrala kristna sanningar och av så kallade ”alternativa sanningar”. Stiftet ska därför se till att kyrkomötets uppdrag till kraftsamling på lärande och undervisning genomförs på alla nivåer.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Jesus Kristus är kyrkans centrum. Viktigast är därför en Kristusförkunnelse som stärker de troende och kallar människor utanför den kristna gemenskapen till omvändelse och tro. En kyrka där människor kommer till tro och lever i tro har en framtid.