Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    FiSK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i kyrkan, där den lokala församlingen och den enskilda medlemmen är viktig. Stiftets uppgift är att stödja församlingarna i deras arbete genom råd och stöd utifrån de olika församlingarnas förhållanden.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Stiftet har många viktiga frågor och uppdrag. FiSK vill särskilt uppmärksamma frågan om Undersviks stiftsgård. Stiftsgården är viktig som en gemensamhetsskapande träffpunkt och bör inte bedömas endast som ett ekonomiskt projekt. Stiftsgården bör bevaras.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Kyrkans viktigaste uppgift är att i mötet med den enskilda människan presentera kristen tro och ge uttryck för vad det innebär att leva i kristen tro och gemenskap.