Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strukturkommittén

Strukturkommittén arbetar med stiftets indelnings- och strukturfrågor.

Strukturkommittén är tillsatt av stiftsstyrelsen. Syftet med kommittén är att dels att lämna policyförslag i strukturfrågor och dels att uppmuntra till diskussion i sådana frågor. Strukturkommittén fungerar som referensgrupp för stiftets strukturarbete.

Strukturkommitté (ordförande)

Gun Eriksson (s)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ordförande)

Strukturkommitté (vice ordförande)

Jan-Eric Berger (c)

Uppsala stift

Stiftsfullmäktige (presidium), Strukturkommitté (vice ordförande)

Strukturkommitté (ledamöter)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Ragnar Sidenvall (posk)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ledamöter)

Lena Åhlander (s)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ledamöter)

Strukturkommitté (sekreterare)

Marja Lindblom

Uppsala stift

Strukturkommitté (sekreterare)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.