Strukturkommittén

Strukturkommittén arbetar med stiftets indelnings- och strukturfrågor.

Strukturkommittén är tillsatt av stiftsstyrelsen. Syftet med kommittén är att dels att lämna policyförslag i strukturfrågor och dels att uppmuntra till diskussion i sådana frågor. Strukturkommittén fungerar som referensgrupp för stiftets strukturarbete.

Strukturkommitté (ordförande)

Gun Eriksson (s)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ordförande)

Strukturkommitté (vice ordförande)

Jan-Eric Berger (c)

Uppsala stift

Stiftsfullmäktige (presidium), Strukturkommitté (vice ordförande)

Strukturkommitté (ledamöter)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Ragnar Sidenvall (posk)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ledamöter)

Lena Åhlander (s)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ledamöter)

Kontaktperson för strukturfrågor

Caroline  Widevång Holm

Caroline Widevång Holm

Uppsala stift

Kontaktperson för strukturfrågor

Strukturkommitté (sekreterare)

Mats Lagergren

Uppsala stift

Internationella kommittén (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare), Strukturkommitté (sekreterare)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.