Strukturkommittén

Strukturkommittén arbetar med stiftets indelnings- och strukturfrågor.

Strukturkommittén är tillsatt av stiftsstyrelsen. Syftet med kommittén är att dels att lämna policyförslag i strukturfrågor och dels att uppmuntra till diskussion i sådana frågor. Strukturkommittén fungerar som referensgrupp för stiftets strukturarbete.

    Strukturkommitté (sekreterare)

  • Mats Lagergren

    Uppsala stift

    Strukturkommitté (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Internationella kommittén (sekreterare)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.