Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Strukturkommittén

Strukturkommittén arbetar med stiftets indelnings- och strukturfrågor.


Strukturkommittén är tillsatt av stiftsstyrelsen. Syftet med kommittén är att dels att lämna policyförslag i strukturfrågor och dels att uppmuntra till diskussion i sådana frågor. Strukturkommittén fungerar som referensgrupp för stiftets strukturarbete.

Ordförande

 Mats O Karlsson (S)

Mats O Karlsson (S)

Uppsala stift

Strukturkommitté (ordförande), Stiftsfullmäktige (presidium)

Vice ordförande

Stefan Jonäng (c)

Stefan Jonäng (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Stiftsstyrelsen, Strukturkommitté (vice ordförande)

Ordinarie ledamöter

Sven-Ingvar Holmgren (BorgA)

Sven-Ingvar Holmgren (BorgA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Strukturkommitté

Ragnar Sidenvall

Ragnar Sidenvall

Uppsala stift

Strukturkommitté

Lena Åhlander

Lena Åhlander

Uppsala stift

Strukturkommitté

Föredragande

Stefan Bosbach

Stefan Bosbach

Uppsala stift

Direkt: 018-68 07 07

Växel: 018-68 07 00

Mer om Stefan Bosbach…

Tf stiftsdirektor Process- och verksamhetsledare, Främjande/tillsyn

Sekreterare

Marja Lindblom

Marja Lindblom

Uppsala stift

Direkt: 018 - 68 07 82

Växel: 018 - 68 07 00

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Det senaste valet hölls 2013 och 2017 är det dags igen. Valet sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2014-2017.

 

Beställning av äldre protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.