Kommittén för hållbar utveckling

Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar..

1993 bildades Uppsala stifts miljöarbetslag, det som i dag kallas "Kommittén för hållbar utveckling". Det skedde som en naturlig följd av att kyrkans miljövärn bildats på nationell nivåKommitténs uppdrag.  Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom att erbjuda utbildning och att stödja de församlingar som önskar miljödiplomera sig. En uppgift är att årligen utlysa ett miljöpris och att bland inkomna nomineringar föreslå kandidater till priset för stiftsstyrelsen som fattar beslut om pristagare.

  Ordförande

 • Bengt Wahlberg (c)

  Bengt Wahlberg (c)

  Uppsala stift

  Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Ledamöter

  Sekreterare

   Förtroendevalda i Uppsala stift

   Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

    

   Beställning av protokoll
   Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.