Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kommittén för hållbar utveckling

Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar..

1993 bildades Uppsala stifts miljöarbetslag, det som i dag kallas "Kommittén för hållbar utveckling". Det skedde som en naturlig följd av att kyrkans miljövärn bildats på nationell nivåKommitténs uppdrag.  Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom att erbjuda utbildning och att stödja de församlingar som önskar miljödiplomera sig. En uppgift är att årligen utlysa ett miljöpris och att bland inkomna nomineringar föreslå kandidater till priset för stiftsstyrelsen som fattar beslut om pristagare.

Ordförande

Bengt Wahlberg (c)

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Ledamöter

Kristina Drotz (s)

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande, Kommittén för hållbar utveckling

Felicia Hovryd

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling

Kerstin Ramdén (s)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

Sekreterare

Mats Lagergren

Mats Lagergren

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.