Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kommittén för hållbar utveckling

Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar..


1993 bildades Uppsala stifts miljöarbetslag, det som i dag kallas "Kommittén för hållbar utveckling". Det skedde som en naturlig följd av att kyrkans miljövärn bildats på nationell nivåKommitténs uppdrag.  Kommittén för hållbar utveckling har som uppgift att främja ett miljöengagemang i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom att erbjuda utbildning och att stödja de församlingar som önskar miljödiplomera sig. En uppgift är att årligen utlysa ett miljöpris och att bland inkomna nomineringar föreslå kandidater till priset för stiftsstyrelsen som fattar beslut om pristagare.

Ordförande

Inga Alm (c)

Inga Alm (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Vice ordförande

Anders Hedström (mpsk)

Anders Hedström (mpsk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Kommittén för hållbar utveckling (vice ordförande)

Ledamöter

Allan Kruukka (BorgA)

Allan Kruukka (BorgA)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling

Barbro Ryttlinger (posk)

Barbro Ryttlinger (posk)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling

Andreas Sohlberg (SKU)

Andreas Sohlberg (SKU)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling

Per-Olof Widell (S)

Per-Olof Widell (S)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling

Sekreterare

Marja Lindblom

Marja Lindblom

Uppsala stift

Främjande/tillsyn

Direkt: 018 - 68 07 82

SMS: 0706 - 46 74 47

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Det senaste valet hölls 2013 och 2017 är det dags igen. Valet sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2014-2017.

 

Beställning av äldre protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.