Foto: Häger, Per Willehard/Länsmuseet Gävleborg

Förstärkt dränering av Murraygården

Murraygården, som byggdes för att husera den populära föreståndaren Carl Adolf Murray och hans familj 1952, blir först ut att tas omhand i underhåll av stiftsgården. Arbetet genomförs av SEHED Bygg och påbörjas i slutet av januari.

Ärkebiskopen på visitation. Mannen längst till vänster på bilden är Kyrkoadjunkt Carl-Adolf Murray, i Undersvik Arbrå. Oklar tidpunkt.

I väntan på den vidare utredningen kring stiftsgårdens utveckling – som beslutades av stiftsstyrelsen den 29 oktober 2020 – påbörjas enklare, grundläggande åtgärder för att underhålla fastigheterna.

– Trots att Stiftsgården är stängd, och utredning om framtiden pågår, måste gården tas om hand. Tillsammans med projektledare Cecilia Cederloo, Hifab, och SEHED Bygg har vi gjort en prioritering av de olika byggnadernas underhållsbehov. Då har vi kommit fram till att en förbättrad dränering runt Murraygården, för att torka upp grunden, är en klok start, säger stiftets fastighetschef Nicklas Nyman.

I slutet av januari planerar den upphandlade entreprenören, SEHED Bygg, att påbörja grävarbetet som beräknas ta ca fyra veckor. Vilken åtgärd som kommer härnäst är inte beslutat ännu.

– Vi tittar på olika alternativ att ersätta oljepannan som värmekälla med. Det är en förändring som gagnar vårt arbete inom ramarna för Svenska kyrkans färdplan för klimatet, oavsett vad den vidare utredningen kommer fram till kring gårdens utveckling, konstaterar Nicklas.