Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vem vill du se som ny biskop i Uppsala stift?

Du som är medlem i Svenska kyrkan och bor i Uppsala stift har här möjlighet att föreslå någon du skulle vilja se som ny biskop.

Biskopsvalet inleds med ett nomineringsval i Gävle den 13 september 2018 för att få fram biskopskandidater. Nomineringsvalet är offentligt och inleds med en möjlighet för de röstberättigade att plädera för de personer som man önskar ska bli kandidater.

De som har rösträtt i biskopsvalet är präster, diakoner samt elektorer utsedda av församlingarna i Uppsala stift.

Läs mer om hur biskopsvalet i Uppsala stift går till

Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har beslutat att Du som är medlem i Svenska kyrkan och bor i Uppsala stift har möjlighet att föreslå en person som du skulle vilja se som biskop i Uppsala stift.

Föreslagna namn publiceras från den 1 juni 2018 och finns synliga fram till nomineringsvalet. Publiceringen kan dröja ett tag efter det att ditt förslag inkommit till Uppsala stift. Om personen du föreslår inte uppfyller de formella kraven för att bli vald till biskop publiceras namnet inte.

Du som föreslår ska vara medlem i Svenska kyrkan och bo i Uppsala stift och ha tillfrågat den du föreslår och denne ska ha accepterat att ställa sig till förfogande som biskopskandidat om det blir aktuellt. Vi vill också att du säkerställer att du eller någon annan röstberättigad pläderar för den föreslagna på pläderingsmötet den 13 september (före nomineringsvalet).

Du lämnar ditt förslag genom att fylla i formuläret nedan

Jag vill föreslå följande person som ny biskop

Genom att kryssa i efterföljande ruta bekräftar jag att den föreslagna personen är tillfrågad och har accepterat att ställa sig till förfogande som biskopskandidat om det blir aktuellt.

Genom att kryssa i efterföljande ruta bekräftar jag att jag eller någon annan av mig utsedd person pläderar (endast röstberättigade och dess ersättare kan plädera) för den föreslagna personen på pläderingsmötet den 13 september (före nomineringsvalet)

Jag som föreslår har följande uppgifter

Personnummer måste fyllas i för att vi ska kunna kontrollera att den som föreslår är medlem i Svenska kyrkan.

Så går den formella nomineringen till

De röstberättigade samlas för nomineringsval i Gävle den 13 september. Efter plädering och möjlighet till samtal i grupper röstar de röstberättigade genom att skriva valfritt namn på en lapp. De personer som då fått minst fem procent av rösterna går vidare till biskopsvalet och blir formellt kandidater i biskopsvalet. De som gått vidare behörighetsprövas av Ansvarsnämnden för biskopar. Om möjligt ska minst fem kandidater tas fram.

Kontaktpersoner

Lisa Sjöstrand

Uppsala stift

Direkt: 018-68 07 24

Mer om Lisa Sjöstrand

Projektledare biskopsvalet

Mats Lagergren

Uppsala stift

Direkt: 018-68 07 01

Mer om Mats Lagergren

Biskopens sekreterare