Två suddiga personer tittar ut över ett samhälle från en höjd
Foto: Christian Ekstrand

Ett annat centrum

Nätverket ”Ett annat centrum” är församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan som möts i mångfalden och i Jesu kärlek till dem som bor och verkar i andras utkant. Nyfiken på medlemskap? Välkommen med din församling eller ditt pastorat!

Två suddiga personer tittar ut över ett samhälle från en höjd

Ett annat centrum - konferens 2023

Den 7-8 november håller nätverket Ett annat centrum sin årskonferens under temat "Mötesplatser och Mening". Delta på plats i Härnösand eller digitalt. Anmäl dig senast den 30 oktober.

Ett annat centrum

Bruk eller samhälle, småstad eller landsbygd… I Europa räknar man med att i fredstid är den största motsättningen vi har att ta itu med polariseringen mellan land och stad. Skillnaden mellan det urbana och det rurala. I Sverige kan vi nästan inte stava till rural. Och ändå är det här vi bor, de flesta av oss. 18% bor i våra tre storstäder. 82% av oss gör det inte. 
De rurala förutsättningarna ser olika ut, landsbygden är inte enad. Landsbygderna är av många slag. Precis som våra församlingar. Det här gör att vi är kyrka på olika sätt över landet. Men vad säger vi om varandra? 
Och vad säger vi om dem av oss som bor här sedan länge och dem av oss som nyss flyttat hit?

”Stolt bruksare”, småstads-bo, glesbygdsfolk - eller ”sist kvar” när andra lämnar…?

Vem säger ni att jag är? undrar Jesus enligt Matteus evangelium. 
Tillsammans är vi Kristi kropp. Så hur tänker vi för varandra?

 

Medlemskap

Hur kan du bli medlem i nätverket "Ett annat centrum"?

Nätverksnytt

Information går ut och här uppdateras kontinuerligt vad som händer i och kring nätverket. I Sverige och i Europa.

Årskonferenser

En gång per år samlas vi till konferens i nätverket. Nu finns programmet för årets konferens på hemsidan.