Diakoni i krigets skugga

Möt Wanda Falk och Ryszard Bogusz som berättar om polsk diakoni med betoning på det arbete som nu sker med anledning av kriget i Ukraina. En rapport från Uppsala stifts vänkyrka.

Tid

20 april klockan 17.00, drop-in-fika från 16.30, slut cirka 18.00

Plats

Uppsala, Stiftets Hus, Mariasalen

Medverkande

  • Wanda Falk, direktor för Diakonia
  • Ryszard Bogusz, biskop emeriti och president för Diakonia

Uppsala stifts vänkyrka, den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen har en mycket livaktig diakonal verksamhet under namnet Diakonia. Det senaste året har inneburit helt nya utmaningar då kriget i Ukraina har lett till en ström av flyktingar som sökt sig till sitt grannland Polen. Tidigt var då Diakonia på plats och tack vare samverkan med både kommun och civilsamhälle gjordes stora insatser. Arbetet har sedan fortsatt i många lokala församlingar.

Redan innan kriget pågick ett intensivt arbete. Polen har de senaste decennierna genomgått en anmärkningsvärd förändring med en stark ekonomisk utveckling men den har inte kommit alla till del. Särskilt utsatta är äldre, människor med olika funktionsnedsättningar eller de som är arbetslösa. En grupp som behöver mycket stöd är de barn som lämnas ensamma då föräldrarna söker arbete i Europa och det finns många gripande berättelser där barn i nedre tonåren får ta ansvar för sina småsyskon.

Den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen är Uppsala stifts vänkyrka sedan 1990-talet men redan innan dess fanns en kontakt med Samariterhemmet där Wanda Falk också har studerat. Det gör att hon talar mycket god svenska. Inom ramen för detta vänavtal finns 7, och kanske snart 8, församlingar i Uppsala stift som har en vänförsamling i Polen.

Anmälan

Senast 10 april till Mats Lagergren, mats.lagergren@svenskakyrkan.se eller 018-68 07 01 så vi vet hur mycket fika som ska förberedas.

Varmt välkomna